Personvernerklæring for Diasensa

Hva er formålet med tjenesten?
Tjenesten Diasensa er en plattform som hjelper sine brukere til å finne og ta i bruk livsstilsrelatert informasjon. De aktuelle rollene man kan ha i systemet er bruker og behandler, og uavhengig av hvilken rolle man har gjelder denne personvernerklæringen.

Det er frivillig å benytte seg av tjenesten, og ved registrering vil du oppgi personopplysninger som vil brukes blant annet til følgende formål:

  • Bruk av e-postadresse for å muliggjøre kommunikasjon mellom Diasensa og deg
  • Vi vil ta bruk i opplysninger om deg for statistikkinnhenting, -aggregering og administrasjon av tjenesten. Dette innebærer først og fremst generelle bruksmønstre slik at vi kan forbedre tjenesten. De tilbakemeldingene du gir på data (for eksempel en treningsøvelse eller matvare) som ligger tjenesten vil også bli brukt til å forbedre tjenesten og hva slags informasjon som blir anbefalt til deg.  

Hvilke opplysninger lagres?
Vi behandler både personlig identifiserbar informasjon, og ikke-personlig identifiserbar informasjon om deg. Personlig identifiserbar informasjon er opplysninger som identifiserer deg som enkeltperson. Ikke personlig identifiserbar informasjon er informasjon og andre opplysninger som ikke avslører din personlige identitet.

Personlig informasjon
  • E-post adresse
  • Dine interesser (som f.eks diagnoser du ønsker å holde deg oppdatert om eller interesser som økologisk mat)
  • Din IP-adresse
  • Logg over bruk av din profil
Vær obs på at man under registreringen blir spurt om Navn / Brukernavn, og det er helt opp til deg hva du som bruker skriver her. Det er ikke et krav fra tjenesten at bruker ditt ekte navn.

Det er heller ikke påkrevd at du skriver inn dine interesser. Hvis du velger å dele dette med tjenesten så vil dette brukes til anbefale informasjon til deg. Du kan selv velge i din profil hva slags informasjon du ønsker skal være privat (bare du ser det) eller offentlig (andre kan se dine interesser i din offentlig versjon av profilen).

Ikke personlig informasjon
Diasensa samler inn og behandler også avidentifiserte opplysninger om besøkende på Diasensa.com. Vi bruker kjente teknologier, som blant annet Google Analytics for å samle informasjon om brukerne å tilrettelegge best mulig funksjonalitet til deg som bruker. Denne informasjonen hentes fra datamaskinens / telefonens nettleser.

Hvem er den ansvarlig for tjenesten?
​Personopplysningsloven definerer behandlingsansvarlig som den som bestemmer formålet med behandling av personopplysninger samt hvilke hjelpemidler som skal brukes.

Den behandlingsansvarlige for tjenesten er:
Evolvr AS
Tord Pedersens gate 83A
3014 Drammen

Kontakt: 974 00 157

E-post: [email protected]

Som databehandler av tjenesten har Evolvr AS inngått en databehandleravtale med selskapet Microsoft for hosting av tjenesten.

Hva er det rettslige grunnlaget?
Evolvr AS tilbyr tjenesten for rent personlige eller andre private formål. Dette betyr at “Lov om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven)” ikke er gjeldende, jamfør § 3 - Saklig virkeområde.

Hvor hentes opplysningene fra?
Opplysningene innhentes fra registreringsskjemaet når du oppretter en profil på tjenesten, samt ved din bruk av tjenesten.

Er det frivillig å gi fra seg opplysningene?
Det er frivillig for deg å ta i bruk tjenesten, og med det gi fra deg opplysningene. Ved å ta bruk tjenesten og registrere deg på Diasensa.com samtykker du til bruk av tjenesten.

Du kan når som helst avslutte tjenesten, og dermed trekke ditt samtykke av tjenesten. Dine opplysninger blir slettet i henhold til punktet “Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?”.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?
Evolvr AS vil ikke avsløre, selge, distribuere, leie ut, lisensiere, dele eller videresende opplysninger eller personlig informasjon til noen tredjepart andre enn de som har avtale og leverer tjenester til selskapet, med mindre vi har et uttrykkelig samtykke fra deg til det.

Våre distribusjonspartner er:
  • Revue - www.getrevue.co (For utsending av nyhetsbrev. Kun e-post adresse blir distribuert til denne partneren)
Vi vil ikke dele personopplysninger med våre distribusjonspartnere i større grad enn det som nødvendig for å fullføre formålet.

Hvordan slettes og arkiveres opplysningene?
Ønsker du å slette din brukerprofil kan du gjøre det både via din brukerprofil på Diasensa.com. Ved sletting av din profil vil alle personopplysninger om deg bli umiddelbart slettet.

Ikke personlig informasjon vil bli arkivert for bruk til forbedring av tjenesten.

Hvilke rettigheter har du og hvilket lands lovverk gjelder?
Du har alltid rett til innsyn i de personlige opplysningene Evolvr AS har registrert om deg i tilknytning til tjenesten. Denne informasjon har du hele tiden tilgang til via din profil. I din profil har du også anledning til rette opp i dine opplysninger.

Evolvr AS er underlagt norsk lov. Du samtykker i at eventuelle tvister skal behandles av tingretten i Drammen i samsvar med lovene i Norge.

Hvordan sikres opplysningene?
Vi tar ditt personvern på alvor og gjør blant annet følgende for å sikre at dine opplysninger blir tilfredsstillende sikret:

  • Kryptering av dine personopplysninger
  • 24/7 365 overvåking av tjenestene for å avdekke virus, feilsituasjoner, misbruk og innbruddsforsøk
  • Dine data lagres i en serverpark med sterk fysisk sikring som blant annet omfatter adgangskontroll, posisjonsovervåkning og låste serverrom.
Hvordan kommer du i kontakt med oss?
Dersom du har spørsmål rundt personvern og sikkerheten på Diasensa.com, ta gjerne kontakt med oss. Våre oppdaterte kontaktopplysninger finner du her.

Endringer i erklæringen
Evolvr AS forbeholder seg retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen. Alle endringer er gjeldende fra de legges ut. Om endringene er omfattende kan det medføre at du må akseptere en ny versjon av vilkårene for å fortsette å bruke tjenesten.